Newsy ze Świata - Droga do net zero

Współpraca, zaangażowanie i konsekwencja to tematy przewodnie opublikowanego na Konferencji Narodów Zjednoczonych COP27 w Sharm El Sheikh w Egipcie w listopadzie br. „Planu dla przemysłu eventowego jak osiągnąć NET Zero* Carbon Events” (A Net Zero Roadmap for the Events Industry). Inicjatywa Net Zero Carbon Events powstała w sierpniu 2021r. i obecnie jest wspierana przez ponad 400 organizacji z 55 krajów. Jej celem jest osiągnięcie Net Zero najpóźniej do 2050 roku.

Wiele się mówi o zmianach klimatycznych i negatywnym wpływie działań człowieka na naszą planetę oraz o potrzebie wprowadzenia zmian tu i teraz. Sektor eventowy również reaguje i tworzy przewodnik na podstawie którego każda firma, zarówno duża, jak i mała może stworzyć własny plan zmierzający do redukcji emisji dwutlenku węgla, gdyż każde wydarzenie pozostawia ślad węglowy i generuje różne emisje dwutlenku węgla, niezależnie od tego, czy jest to międzynarodowa konferencja czy przyjęcie firmowe.

Sektor przemysłu spotkań to złożona sieć interesariuszy, z których wszyscy będą musieli pracować nad zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla i tu właśnie niezbędna jest współpraca, zaangażowanie, konsekwencja w działaniu a także zmiana systemowa. Nie wystarczą działania pojedynczej organizacji lub grupy organizacji, aby podjąć kroki na rzecz dekarbonizacji. Konieczne jest ponowne przemyślenie sposobu planowania, projektowania i organizacji naszych wydarzeń. Można zacząć robić to już dzisiaj, startując małymi krokami i wyznaczając ścieżkę dla swojej organizacji na podstawie wskazówek umieszczonych w Road to Net Zero.

Wskazówki te są do zastosowanie przez indywidualne firmy i koncentrują się na organizatorach, obiektach oraz usługodawcach, uwzględniają fakt, że nie ma jednej drogi dla wszystkich organizacji, bo to zależy od etapu na jakim są oraz otoczenia w jakim funkcjonują. Założono również, że podstawowym celem jest dekarbonizacja elementu udziału osobistego w wydarzeniu a nie proponowanie wydarzeń cyfrowych lub hybrydowych jako rozwiązanie.

W przewodniku wyodrębniono pięć poniższych priorytetowych obszarów do działania:

  1. Wydajnie zasilaj wydarzenia czystą, odnawialną energią

  2. Przeprojektuj wydarzenia, aby wykorzystywać zrównoważone materiały i unikać odpadów

  3. Pozyskuj żywność w sposób zrównoważony i eliminuj marnowanie żywności

  4. Logistyka - wydajnie przemieszczaj towary i sprzęt

  5. Współpracuj z partnerami z branży turystycznej i wpływaj na nich w zakresie ograniczenia emisji podczas podróżowania na eventy.

Plan działania do roku 2050 podzielono na krótsze terminy, które mają zainspirować do działań wyprzedzających przed wprowadzeniem zerowej emisji dwutlenku węgla i pomóc branży eventowej w organizacji bardziej zrównoważonych wydarzeń. Ta mapa drogowa jest dostępna jako pełny raport z wyczerpującymi informacjami na temat wdrażania działań w celu osiągnięcia zerowej wartości netto. Zawiera również konkretne studia przypadków a także sposoby na pomiar i ocenę wyników podjętych działań.

Plan jest po pobrania tutaj.

*Zerowa wartość netto odnosi się do równowagi między emisją gazów cieplarnianych (GHG) wytwarzanych przez człowieka a ich usuwaniem z atmosfery. Aby osiągnąć tę równowagę, emisje gazów cieplarnianych muszą zostać zredukowane, a te, których nie da się uniknąć, muszą zostać zrekompensowane lub „neutralizowane” poprzez zastosowanie długoterminowych rozwiązań wychwytywania dwutlenku węgla.

autor: Anna Górska