Blog

Dawka inspiracji. W telegraficznych skrócie, kilka przykładów jakie działania podejmują destynacje i organizacje na rzecz dekarbonizacji i bardziej odpowiedzialnej turystyki w obliczu zakłóceń klimatycznych i COVID-19.


Ukazała się coroczna prognoza Wundermana Thompsona „The Future 100: 2023”, która identyfikuje 100 trendów w różnych branżach. Wybrałam trzy, które moim zdaniem łączą się z wydarzeniami biznesowymi. Są to „Ageless Play”, Absurdist Stays oraz „Metatravel”.Dziedzictwo, DEI, Zrównoważony rozwój i koncentracja na biznesie – to główne filary nowo utworzonego planu strategicznego Stowarzyszenia ICCA na lata 2023-2025. 

Współpraca, zaangażowanie i konsekwencja to tematy przewodnie opublikowanego na Konferencji Narodów Zjednoczonych COP27 w Sharm El Sheikh w Egipcie  „Planu dla przemysłu eventowego jak osiągnąć NET Zero* Carbon Events” (A Net Zero Roadmap for the Events Industry).

Anna Górska, pełniąca funkcję Doradcy Zarządu w PCO Symposium Cracoviense została wybrana na kolejną dwuletnią kadencję do Zarządu ICCA International Congress and Convention Association. Będzie tam reprezentowała sektor Zarządzania Spotkaniami.

PCO istniejące na polskim rynku od 1998 roku było lokalnym koordynatorem kongresu ICCA, wydarzenia, które co roku gromadzi profesjonalistów przemysłu spotkań z całego świata i które po raz pierwszy odbyło się w Polsce, w dniach 6-9 listopada 2022r. w Krakowie. Tegoroczny kongres ICCA to ponad 900 delegatów z 80 krajów.

Dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, wspieranego przez Symposium Cracoviense, PCO, doroczny kongres Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Neurochirurgicznych EANS, który gromadzi ponad 2000 delegatów z całego świata odbędzie się po raz pierwszy w Polsce.