Międzynarodowa konferencja krytycznych badaczy dziedzictwa odbędzie się w 2028 roku w Warszawie!

Międzynarodowa konferencja krytycznych badaczy dziedzictwa odbędzie się w 2028 roku 

w Warszawie!

Podczas największej na świecie konferencji badaczy dziedzictwa zrzeszonych w Association of 

Critical Heritage Studies (ACHS), która odbyła się w dniach 3-6 czerwca 2023 roku w Galway, 

Irlandia, podjęto decyzję, że Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 

Uniwersytetu Warszawskiego (w tym nowa Katedra UNESCO ds. publicznych i globalnych 

procesów zarządzania niematerialnym dziedzictwem kulturowym) będzie gospodarzem 

konferencji ACHS w 2028 roku.

Konferencja ACHS, odbywająca się co dwa lata w różnych lokalizacjach na świecie, przyciąga 

około 600 delegatów z całego globu i jeszcze nigdy nie miała miejsca w Polsce. ACHS jest 

siecią naukowców i badaczy działających w szerokim i interdyscyplinarnym obszarze 

dziedzictwa krytycznego. Jedna z grup badawczych ACHS, Intangible Heritage (ICH) 

Researchers Network, była przez 4 lata koordynowana przez dr hab. Hannę Schreiber z 

Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, 

obecnie także kierowniczkę ww. Katedry UNESCO.

Starania o pozyskanie praw do organizacji konferencji ACHS rozpoczęto w 2022 roku, kiedy to 

firma Symposium Cracoviense przedstawiła tę propozycję Uniwersytetowi Warszawskiemu. 

Pierwsza próba zorganizowania konferencji w Polsce w 2026 roku nie powiodła się, jednak po

udoskonaleniu oferty ponowiono starania, które zakończyły się sukcesem w tym roku. 

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków ACHS, kandydaturę Warszawy zaprezentowała 

silna polska delegacja w składzie: dr hab. Hanna Schreiber (Katedra UNESCO / Wydział Nauk 

Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW), Andrzej Jakubowski (Polska Akademia 

Nauk), Monika Stobiecka (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski, członkini zespołu

Katedry UNESCO) oraz Paweł Mrowiński (Biuro Promocji Wydziału Nauk Politycznych i 

Studiów Międzynarodowych UW).

Dr hab. Hanna Schreiber powiedziała: „Tegoroczna konferencja była świetną okazją dla całego

naszego zespołu do uczestniczenia w wielu gorących dyskusjach nad najnowszymi 

wyzwaniami w badaniach dziedzictwa oraz do świętowania ostatnich osiągnięć wielu 

zaprzyjaźnionych naukowców, nie tylko w dziedzinie krytycznych studiów nad dziedzictwem, 

ale także w powiązanych obszarach, takich jak międzynarodowe prawo ochrony dziedzictwa 

kulturowego czy badania nad dobrami wspólnymi. Jesteśmy zachwyceni i dumni, że to 

prestiżowe wydarzenie odbędzie się w Warszawie”.

Organizatorem konferencji w Warszawie będzie firma Symposium Cracoviense, a starania o 

pozyskanie wydarzenia do Polski wsparły Warszawska Organizacja Turystyczna/Warsaw 

Convention Bureau oraz Polska Organizacja Turystyczna/Poland Convention Bureau.

Autor: Anna Górska