Plan Strategiczny ICCA 

Powstała strategia ICCA na lata 2023-2025

Dziedzictwo, DEI, Zrównoważony rozwój i koncentracja na biznesie – to główne filary nowo utworzonego planu strategicznego Stowarzyszenia ICCA na lata 2023-2025.

Podczas dorocznego kongresu ICCA, który w dniach 6-9 listopada 2022 roku odbywał się w Krakowie, ogłoszono plan strategiczny stowarzyszenia na lata 2023-2025. W związku z globalnymi wyzwaniami, ustalono, że plan będzie obejmował  trzy, a nie jak bywało wcześniej pięć najbliższych lat. Zapewni to ICCA elastyczność, umożliwiającą efektywniejsze  dostosowanie usług do zmieniających się potrzeb branży po COVID-19.

W świetle nowych trendów wpływających na branżę i potrzeby dostarczania większej wartości członkom, w planie wyodrębniono 3 główne cele strategiczne: Są to:

1. Zwiększenie korzyści i usług dla członków, w tym m.in.:

2. Ekspansja regionalna i wzrost liczby członków poprzez wybrane poniższe działania:

3. ICCA - proaktywną i zrównoważoną organizacją

W oparciu o spostrzeżenia poczynione podczas pandemii, opracowano również 4 podstawowe filary, wokół których działania organizacji będą realizowane. Są to: 

Plan ma posłużyć jako dokument roboczy dla zespołu zarządzającego ICCA i ma pomóc w ukierunkowaniu działań stowarzyszenia w nadchodzących latach. Udostępniając go członkom, Zarząd ICCA zaprasza do dzielenia się swoimi przemyśleniami, uwagami i komentarzami  oraz liczy na konstruktywne dyskusje na temat kwestii w nim poruszanych. Po to, aby upewnić się, że ICCA jest organizacją, której wszyscy chcemy i potrzebujemy.

W tworzeniu planu uczestniczyły 2 Polki, Członkinie Zarządu ICCA, Anna Górska z Symposium Cracoviense, reprezentująca Sektor „Meetings Management” oraz Marta Wiśniewska z LOT Polish Airlines, reprezentująca Sektor „Transport”.

Plan dostępny jest na stronie ICCA.

Autor: Anna Górska