Polityka prywatności

Pojęcia

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej ( ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem: https://www.symposium.pl administrowany przez Symposium Cracoviense Sp z o.o., w którym zamieszczana jest oferta uczestnictwa w konferencjach lub szkoleniach organizowanych przez Symposium Cracoviense Sp z o.o. oraz poprzez który Uczestnik dokonuje rejestracji na konferencję lub wydarzenie.


Rejestracja online na wydarzenie

Podane przez Ciebie podczas rejestracji w serwisie dane zostaną wykorzystane do prowadzenia i obsługi Twojego uczestnictwa w organizowanym przez nas wydarzeniu. Rejestracja jest dobrowolna, jednak jest niezbędna, jeżeli chcesz brać udział w konferencji lub szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Symposium Cracoviense Sp z o.o. mająca swoją siedzibę pod adresem 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 1/14, NIP 676-20-61-612 Regon 351475079.


Newsletter

Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania go na podany przez Ciebie adres e-mail. W każdej chwili jednak możesz zrezygnować z otrzymywania konkretnego newslettera, poprzez wybór odpowiedniej opcji zawartej w jego treści.


Przesyłanie informacji o organizowanych konferencjach i szkoleniach za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Jeżeli podczas rejestracji w serwisie na organizowane przez nas wydarzenie wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowej w zakresie organizowanych przez Symposium Cracoviense Sp z o.o. konferencji, szkoleń i wydarzeń szkoleniowo-naukowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn Dz.U z 2016 r poz 1030 z późn.zm.) to Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania na podany przez Ciebie adres email informacji i zaproszeń do udziału w innych konferencjach lub szkoleniach. W każdej chwili jednak możesz zrezygnować z otrzymywania takiej informacji, poprzez wybór odpowiedniej opcji zawartej w jej treści.


Aniety, konkursy, akcje marketingowe, programy lojalnościowe

Jeśli zdecydowałeś się wziąć udział w ankiecie, konkursie, akcji marketingowej czy programie lojalnościowym, Twoje dane będą wykorzystywane w celu ich przeprowadzenia. W tym samym celu Twoje dane mogą zostać udostępnione na rzecz organizatora lub współorganizatora ankiety (konkursu, akcji, programu) lub fundatora nagród.


Udostępnienie upoważnionym podmiotom

Twoje dane osobowe, niezależnie od przypadków wskazanych powyżej, mogą zostać udostępnione na rzecz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, w tym również właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu zawarcia i wykonania umowy, tj . realizacji konferencji lub wydarzenia i obsługi Twojego uczestnictwa w tej konferencji lub wydarzeniu, zgodnie ze złożonym przez Ciebie zamówieniem. Takie przetwarzanie odbywać się będzie zawsze zgodnie z obowiązującym prawem.

Będziemy przetwarzać Twoje dane także w innych celach np. marketingu usług własnych, a jeżeli wyrazisz (lub już wyraziłeś taką zgodę), także w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych są zawierana umowa w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez Symposium Cracoviense Sp z o.o. konferencjach i wydarzeniach lub prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Symposium Cracoviense Sp z o.o. tj. marketing usług własnych. W stosunku do przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda.


Formy kontaktu

Możliwe będą następujące formy kontaktu z Tobą: poczta elektroniczna: info@symposium.pl, poczta tradycyjna na adres: Symposium Cracoviense, 31-511 Kraków, Rakowicka 1.14, telefon +48 12 4227600.


Przekazywanie informacji o zmianie danych

W celu poinformowania nas o modyfikacji Twoich danych osobowych, możesz przesłać do nas zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: admin@symposium.plPodczas aktualizacji danych osobowych możesz zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, zanim Twoje żądanie zostanie uwzględnione. Ewentualne ograniczenie wskazanego wyżej uprawnienia do aktualizacji danych może wynikać ze specyfiki danej usługi lub funkcjonalności i w takiej sytuacji zostaniesz przez nas o tym każdorazowo poinformowany.


Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz innymi obowiązującymi przepisami na Twoje żądanie przekażemy Ci kopie Twoich danych osobowych. Zapewniamy Ci możliwość sprostowania błędów oraz ograniczenia naszych praw do wykorzystania Twoich danych, łącznie z możliwością usunięcia danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką. Wszelkie żądania dotyczące prawa do przejrzenia, zmiany lub usunięcia takich informacji należy przesyłać na adres admin@symposium.plMasz prawo do złożenia skargi dotyczącej działań Symposium Cracoviense Sp z o.o. do organów regulacyjnych i nadzorczych. Zobowiązujemy się nie wykorzystywać Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.


Zatrzymanie danych osobowych

W momencie gdy wycofasz swoją zgodę lub gdy nie jest ona w dalszym ciągu zasadnie wymagana, usuniemy Twoje dane osobowe. Możemy jednak zatrzymać Twoje dane przez dodatkowy okres, jeśli jest to konieczne do ustalenia lub obrony roszczeń we właściwym okresie przechowywania.


Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak ich potrzebujemy do celów, dla których są przetwarzane. Na przykład zachowamy Twoje dane w razie potrzeby, aby świadczyć Ci usługi; a następnie zachowamy dane osobowe przez rozsądny czas, który umożliwia nam rozpatrywanie wszelkich skarg, zapytań lub wątpliwości.


Zabezpieczenie danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymywać świadczone przez nas usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym ich zniszczeniem lub utratą. Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, podczas przetwarzania Twoich danych osobowych (w ramach naszego systemu) jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). W naszej działalności korzystamy z innych aplikacji internetowych oraz narzędzi informatycznych, dlatego Twoje dane mogą być przez nas powierzane: firmom, których serwery dzierżawimy, podwykonawcom niektórych naszych funkcjonalności, firmie księgowej, firmom pośredniczącym w płatnościach, firmom dostarczającym narzędzia komunikacji (czat, hositng poczty e-mail), firmom dostarczającym narzędzia analityczne (wykrywanie błędów w aplikacji). Każda z firm świadcząca usługi zobowiązana jest do odpowiedniego zabezpieczania danych, które od nas otrzymują w sposób odpowiedzialny i zgodny z przepisami RODO. 


Zastosowanie plików cookies i podobnych technologii

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest podmiot zarządzający stroną internetową wydarzenia: Symposium Cracoviense Sp. z o.o., 31-511 Kraków, ul. ul. Rakowicka 1/14

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

- dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

- prowadzenia kampanii reklamowych i remarketingowych Serwisu w zewnętrznych sieciach reklamowych, w szczególności w sieci reklamowej Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.,

- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań lub dostarczanie reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Serwisie.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu:

- systemy statystyk, w szczególności Google Analytics, za pomocą którego prowadzone są anonimowe (tj. uniemożliwiające identyfikację poszczególnych osób) statystyki odwiedzin Serwisu; patrz też polityka prywatności Google Analytics, (https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl)

- sieci reklamowe, w szczególności sieć reklamową Google; rezygnacji z plików cookie sieci reklamowych można dokonać na stronie Menadżera preferencji reklam Google oraz w serwisie Network Advertising Initiative.